1. 9IM首页
  2. 专题

天下之物生於有,有生於無

春江水暖鸭先知

天下之物生於有,有生於無插图(1)

人法地,地法天,天法道,道法自然。

天下之物生於有,有生於無插图(3)
天下之物生於有,有生於無插图(5)

弘道養正

天下之物生於有,有生於無插图(7)
天下之物生於有,有生於無插图(9)
天下之物生於有,有生於無插图(11)
天下之物生於有,有生於無插图(13)

無為而尊者,天道也;有為而累者,人道也。

天下之物生於有,有生於無插图(15)
天下之物生於有,有生於無插图(17)

浮雲不知所求

天下之物生於有,有生於無插图(19)
天下之物生於有,有生於無插图(21)

與自然合一,與天地合一。

天下之物生於有,有生於無插图(23)
天下之物生於有,有生於無插图(25)
天下之物生於有,有生於無插图(27)

原创文章,作者:9IM,如若转载,请注明出处:https://www.9im.cn/2020.html

发表评论

登录后才能评论